54°50' N   11°8' Ø   Tidszone: Europe/Copenhagen
07/23/2024
   
Klik for ny position på kortet!

Solen og månens højde og retning

Vælg position og dato, og før så musen ind over grafen for at bestemme tidspunkt på dagen.

(Ingen mus? Flyt den gule skyder med fingeren ...)

Sagt i al beskedenhed: dette er et dejligt værktøj til planlægning af udendørs fotografering ... især når man skifter til satellitvisning. Jeg har forhøjet zoom-niveauet på kortet, så man virkelig kan gå i detaljer.

Vær opmærksom på, at højden er målt til centrum af solskiven.

Se også 'Den gyldne time'.