Du har slået JavaScript fra i din browser - så kan du ikke bruge Almanak til ret meget. Du bør slå det til. Der er meget på nettet, du går glip af uden ...

Den 'gyldne' time

Et beskedent forsøg på at vise, hvad der sker med lys og skygge, når solen nærmer sig horisonten:

Når solen nærmer sig horisonten, spredes en større og større del af det blå lys i atmosfæren. Det direkte lys fra solen går derved over i en stadigt varmere farvetemperatur, og samtidig sendes en større procentdel af sollyset via himmelens blå lys.

De belyste områder fremstår i et gyldent lys, mens skyggerne bliver markant mere blå (skyggerne er altid blå - spørg enhver maler).

For fotografer giver det mulighed for ret stemningsmættede billeder. Lys og skygge har komplementærfarver i forhold til hinanden, og giver en rigtig fin farvekontrast.

Indstiller man farvetemperaturen i sit kamera eller under efterbehandlingen, så de belyste områder er neutrale, vil skyggeområderne blive meget blå. Omvendt, vælger man neutrale skygger, vil de belyste områder fremstå meget varme.

Effekten er meget tydelig på fotografier. Vores syn (og hjerne) kompenserer for dette, så effekten på ens billeder er ofte overraskende.

Se også Solens højde og retning.