Dagslyset de nærmeste uger

Især ved vintertide er det rart at kunne se, at det går fremad mod lyset.

 

De to grafer viser, hvornår solopgang og -nedgang ligger én uge tilbage og to uger frem. Hver af de vandrette inddelinger svarer til 2 minutter, de lodrette til én dag.

 

Bemærk, at ændringen om morgenen og om aftenen ikke altid er symmetriske. Se mere forklaring herom på siden Tidsjævningen.

 

Timerne midt på dagen er skåret væk, så man tydeligere kan se, hvad der sker ved op- og nedgang!

Desuden kan man allernederst se, hvor mange minutter dagslængden stiger/falder med dag for dag.

 

Ovenfor polarcirklen kan graferne være ukorrekte!