Horisont og kiming

I daglig tale betegner horisonten det sted, hvor himmel og hav mødes. Dette er imidlertid ikke korrekt - det rigtige ord for denne linie er kimingen.

Horisonten er derimod den retning man ser i, når blikket holdes vandret.

På figuren ses, at horisont og kiming ikke ses i helt samme retning på grund af jordens krumning. Krumningen er dog stærkt overdrevet på tegningen.

 

 

Hvis man sætter personens øjenhøjde til ca. 2 m, vil vinklen v være ca. 0.044 grader - og i øvrigt vil kimingen befinde sig ca. 5 km fra personen.

Almanak bruger horisonten og ikke kimingen i sine beregninger, og det betyder, at når øverste kant af solen befinder sig i horisontens retning, vil solen rent faktisk titte over kimingen.

Tidsmæssigt svarer denne forskel til ca. 15 sekunder, så det er uden betydning i forhold til de opgivne tider.

Er øjenhøjden derimod 200 m over havets overflade, vil denne tidsforskel andrage 2-3 minutter.