Årlig solindstråling på vandrette flader

Vælg breddegraden på kortet herunder ved at 'trække i håndtagene' (kræver lidt øvelse og held på tablets!).

Den årlige indstråling for de to valgte breddegrader (se uddybning længere nede på siden):

I disse beregninger er ud over selve solhøjden indgået en såkaldt 'Air Mass'-model, der prøver at tage højde for atmosfærens absorption af en del af solstrålingen.
Beregningerne gælder en vandret flade, og forudsætningen er intet skydække.
Jeg vil senere uddybe med detaljer om modellen.